Systemy monitoringu do magazynów

bezpieczeństwo 19/11/2020

Systemy monitoringu do magazynów

Planowanie i wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego to złożony proces, który powinna poprzedzić analiza. Wszystkie problemy i kwestie, które wynikną z jej przeprowadzenia pozwolą na oszacowanie ryzyka, czyli stopnia zagrożenia, jakie występuje w naszym obiekcie, a tym samym właściwego poziomu doboru zabezpieczeń. O kolejnych zagadnieniach związanych z właściwym planowaniem systemu dozoru wizyjnego w magazynie opowiada Aleksander M. Woronow, ekspert PM Digital w zakresie doboru i wdrażania systemów dozoru wizyjnego, doradca zarządu Polskiej Izby Systemów Alarmowych (PISA).

Aleksander M. Woronow - ekspert PM Digital w zakresie doboru i wdrażania systemów dozoru wizyjnego, doradca Polskiej Izby Systemów Alarmowych (PISA)

Na bazie poprzedniej części materiału (czytaj tekst – kliknij tutaj) mamy podstawy do tego, aby zaplanować system od strony funkcjonalnej, czyli wiemy, co chcemy dozorować, z jaką szczegółowością oraz jakie wymagania natury formalno-prawnej nas obowiązują. Mając te dane powinniśmy przystąpić do rozlokowania punktów kamerowych tak, aby swoim zasięgiem pokryły wszystkie istotne dla nas miejsca. Ilość kamer powinna wynikać z wymaganej szczegółowości oraz pokrycia terenu przez dany rodzaj kamery.

Jakie kamery do monitoringu

Przykładowo, jeśli mamy do czynienia z dużym terenem o małej szczegółowości to wystarczy nam jedna kamera, która “patrzy” szerokim kątem. Wówczas mamy ogólny podgląd obiektu, tzn. widzimy poruszające się samochody, ale bez możliwości identyfikacji ich numerów rejestracyjnych. W sytuacji gdy naszym zadaniem jest identyfikacja danego obiektu powinniśmy zastanowić się jak to zrobić – czy dążyć do uzyskania szczegółowości w danym miejscu czy też, znając ścieżki jakimi te obiekty się poruszają, znaleźć miejsce przez które dany obiekt musi się przemieścić i tam zaplanować jego identyfikację. Obrazując te rozwiązania np. umieszczamy kamerę umożliwiającą identyfikację na bramie wjazdowej, kolejna kamera już bez dużej szczegółowości pozwala na śledzenie trasy po jakiej dana osoba czy obiekt się porusza i co się z nim dzieje. Z tego przykładu można wysnuć wniosek, że nie wszędzie musimy instalować kamery pozwalające na identyfikację danego obiektu. Wystarczy, że jesteśmy w stanie jednoznacznie prześledzić trasę danego obiektu z miejsca, w którym go zidentyfikowaliśmy lub do miejsca, w którym możliwa będzie identyfikacja.

Pole widzenia kamery przemysłowej

Kolejną rzeczą, którą musimy wykonać przy projektowaniu to określenie pola widzenia samej kamery. Generalna zasada jest taka, że jeżeli chcemy coś zobaczyć, to najlepiej stanąć w miejscu które ma być oglądane, umieścić tam aparat w celu zobaczenia czy z danego miejsca jesteśmy w stanie zobaczyć punkt, w którym przewidujemy umieszczenie naszej kamery. Jeżeli nie widzimy tego miejsca, to znaczy, że kamera również nie zobaczy tego punktu. Pamiętajmy, że nie jesteśmy w stanie zobaczyć wejścia, furtki, przez którą przechodzą osoby, jeżeli są one zakryte czy stoi przed nimi ciężarówka. Oświetlenie i cień również zależą od umiejscowienia światła i przeszkód, które znajdują się na drodze do dozorowanego miejsca. Te wszystkie uwarunkowania należy uwzględnić już na etapie projektowania systemu. Umiejscowienie kamer, sprawdzenie stref martwych, czyli obszarów, których kamera nie będzie widzieć. W tym momencie jesteśmy w stanie określić ile źródeł strumieni wizyjnych nasz system powinien być w stanie obsłużyć. To jeden z podstawowych parametrów, który dotyczy systemu.

Archiwizacja nagrań z monitoringu

Czy to wszystko? Niestety nie. Bardzo często inwestorzy zapominają, że nie wystarczy dostarczyć strumieni wizyjnych, ponieważ te wszystkie dane muszą być też archiwizowane przez odpowiedni czas dla ewentualnych celów dowodowych. Istnieją miejsca, które wystarczy podglądać na żywo, ale są równie takie, dla których nagrania będą przechowywane dłużej. Po pierwsze wynika to z uwarunkowań normatywno – prawnych, po drugie z wymagań ubezpieczyciela (np. nawet 90 dni na proces reklamacyjny), a po trzecie naszych wymagań jako inwestora.

Centra nadzoru monitoringu

Oprócz strumieni wizyjnych, które są dostarczone do systemu, powinniśmy uwzględnić to, w jaki sposób będziemy wykorzystywać nasze nagrania, czyli gdzie będą one wizualizowane i w jaki sposób. Istnieją miejsca, w których nie mamy ciągłego dozoru na żywo, ale materiał jest rejestrowany i odtwarzany tylko przy zdarzeniach. Istnieją jednak i takie, które zajmują się materiałami szczególnego nadzoru gromadzonych w tzw. lokalnych centrach nadzoru, przez wiele stanowisk wartowniczych. Strumienie danych dostarczone do tych stanowisk nie mogą zostać pominięte i muszą być uwzględnione już na etapie projektowania. Dodatkowo, w ostatnich latach doszły kolejne obowiązki wynikające z RODO, które reguluje zasady zbierania i przechowywania danych osobowych. Generalnie trzeba pamiętać o tym, że materiał wizyjny, jako taki, jest traktowany jako dane osobowe wymagające ochrony, a więc podlegają również przepisom RODO.

Monitoring, a przyszłość obiektu

Kolejną rzeczą, którą powinniśmy wziąć pod uwagę są sprawy związane z przyszłością naszego obiektu. W tym miejscu powinniśmy odpowiedzieć sobie na pytanie jak długo chcemy eksploatować dany obiekt i system. Czy jest to instalacja tymczasowa, czy jesteśmy właścicielem danego obiektu, czy jest on wynajmowany na określony czas? Czy przewidujemy, że mogą następować zmiany w zakresie funkcjonowania danego obiektu? Wreszcie, czy będzie to cały czas ten sam towar, czy będą to różne towary i system dozoru powinien być na tyle elastyczny, abyśmy byli w stanie rekonfigurować nasz system pod względem funkcjonalnym, jak i parametrów? W temacie rozbudowy – czy ją planujemy czy też system ma być zainstalowany raz na zawsze bez jakichkolwiek zmian?

Kolejne zagadnienie wiąże się z integracją i odpowiedzią na pytanie czy nasz system ma być zintegrowany z innymi systemami zabezpieczeń, np. z systemami związanymi z kontrolą dostępu (KD), systemami sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), systemem sygnalizacji pożarowej (SSP/SAP)j, itd.

Z tych wszystkich rozważań wynika, że decyzja o wyborze rozwiązania powinna być poprzedzona szczegółową analizą w jakich uwarunkowaniach dany system będzie funkcjonował. O ile w niedużych obiektach takie rozwiązania mogą być bardzo proste, o tyle w przypadku większych instalacji, w dużym centrum logistycznym, gdzie zmienność towarów jest duża, to wymagania odnośnie systemu są bardzo istotne.

Dostępność instalacji teletechnicznych

Na wybór systemu niewątpliwy wpływ ma także kwestia dostępności wymaganych instalacji teletechnicznych. O ile w nowo budowanym obiekcie można to przewidzieć, zaplanować i zaprojektować, o tyle w przypadku istniejących budynków jesteśmy ograniczeni i często zmuszeni do wykorzystywania już istniejących instalacji. Jeżeli są to wynajmy krótkoterminowe może się okazać, że nie mamy prawa do zakładania nowych instalacji. Na szczęście producenci systemów dozoru wizyjnego oferują różnorodne rozwiązania pozwalające na ich dostosowanie do potrzeb określonego użytkownika zarówno pod względem funkcjonalności, jak i skali, użytej technologii, o różnym poziomie cenowym. Od prostych rozwiązań “pudełkowych” obsługujących od kilku do kilkunastu kamer, po rozbudowane systemy serwerowe pozwalające na obsługę setek i tysięcy kamer.

Systemy monitoringu do magazynów

Dalsze rozważania dotyczące wyboru rozwiązań dla konkretnych obiektów wymagają dodatkowych konsultacji pozwalających na uwzględnienie specyfiki danego obiektu i wymagań użytkownika i inwestora. W tym obszarze służymy Państwu niezbędną pomocą.

Zobacz także:
Bezpieczeństwo IT w firmie – czytaj więcej
Audyt IT – czytaj więcej
Outsourcing IT Warszawa- czytaj więcej
Monitoring dla firm – czytaj więcej
Polub nasz fanpage – czytaj więcej

Systemy monitoringu do magazynów