Monitoring w magazynie – na co warto zwrócić uwagę i jak dobrać system dozoru wizyjnego?

IT 03/11/2020

Monitoring magazynu


Monitoring w magazynie to jeden z kluczowych elementów dobrze prosperującego biznesu, w którym kluczową rolę odgrywa dystrybucja towarów. Niestety, temat ten jest często traktowany po macoszemu, czego konsekwencją jest źle działający system, który nie odpowiada oczekiwaniom właściciela obiektu czy firmy spedycyjnej. Postanowiliśmy wyjść naprzeciw coraz liczniejszym zapytaniom o dobór monitoringu do magazynu i przygotować poradnik na ten temat. Kluczowe zagadnienia z tym związane porusza Aleksander M. Woronow – ekspert PM Digital w zakresie doboru i wdrażania systemów dozoru wizyjnego, doradca zarządu Polskiej Izby Systemów Alarmowych oraz wieloletni wykładowca i trener między innymi ośrodka szkoleniowego Izby.

Monitoring w magazynie

Od czego zacząć? Podstawowym zagadnieniem, które należy poruszyć przy każdym wdrożeniu systemu dozoru wizyjnego jest przeprowadzenie tzw. analizy zagrożeń. Co to jest? To sformułowanie wszystkich problemów jakie mogą dotyczyć danego obiektu, w tym przypadku magazynu. Bardzo często inwestorzy nie doceniają tego zagadnienia, nie zastanawiają się po co tak naprawdę ma być zainstalowany system i czemu ma służyć. Analiza zagrożeń sprowadza się do odpowiedzi na pytania z jakimi problemami się spotykamy i jakie zagrożenia, dzięki zastosowaniu dozoru wizyjnego, chcemy kontrolować czy wręcz wyeliminować.

Monitoring magazyn – zagrożenia związane z obiektem

Jakie mogą to być zagrożenia:? Zagrożenia związane z charakterem obiektu – co będzie w środku przechowywane i w związku z tym jakiego typu zagrożenia są związane z towarem, który będzie się tam znajdował. W jaki sposób ten towar będzie przechowywany, kto będzie go obsługiwał, pakował, dostarczał, wydawał i odbierał. Jakie istnieją zagrożenia związane z samym obiektem – na ile jest on narażony na zagrożenia zewnętrzne, typu pożar czy zalanie itp. Kluczowe pytanie wiąże się z określeniem, co chcemy uzyskać, czyli jakie zagrożenia mamy wyeliminować czy kontrolować. Niestety, trudno jest tu podać jedną procedurę, jeden schemat. Czy jest to towar chodliwy czy nie, czy miejsce umieszczenia samego magazynu będzie sprzyjało podatności na włamania? Ważna jest również sama konstrukcja budynku – jego podatność na określone zagrożenia.

Monitoring magazynu

Jak zatem widać, w przypadku instalacji systemu dozoru wizyjnego za każdym razem będzie to analiza zupełnie innego obiektu, który posiada swoje indywidualne cechy. Mogą oczywiście pojawić się elementy wspólne dla określonych grup obiektów, natomiast nie jesteśmy w stanie jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie jakiego typu zagrożenia dla danego obiektu będą najistotniejsze. Innego typu zagrożenia wystąpią w przypadku magazynów przechowujących towary niechodliwe, narażone na kradzieże, inaczej towary masowe w pojemnikach wielkogabarytowych, które są cięższe do wyprowadzenia, a jeszcze inaczej z artykułami farmakologicznymi, spożywczymi itd. Pamiętajmy o tym, że nie tylko cechy specyficzne konkretnego budynku, ale i konkretnego towaru wymuszają zaprojektowanie innego systemu dozoru. Np. towary spożywcze mogą wymagać spełnienia określonych warunków klimatycznych.

Systemy monitoringu do magazynu

Kolejna rzecz dotyczy tego czy towary są umieszczone nisko, w zasięgu ręki czy są to hale wysokiego składowania, gdzie, de facto, podstawowa obsługa odbywa się przy pomocy wózków widłowych i tam charakter zagrożeń jest zupełnie inny. Kolejna rzecz to wielkość elementów detalicznych, towaru, który jest magazynowany czy to w postaci drobnicy czy pudełek jednostkowych. Jest to związane z tym, że każdy obraz z kamery ma określoną szczegółowość czyli zdolność do wydzielenia z tego obrazu obiektu o pewnych minimalnych wymiarach. Pudełko zapałek jest dużo mniejsze od paczki cukru czy kartonu z telewizorem. O ile dla kontroli kartonów z telewizorem wystarczy nam obraz, na którym widzimy pudełko, którego minimalne rozmiary to pół metra na pół, o tyle pudełko od zapałek to już obiekt kilkucentymetrowy. Ten przykład pokazuje, że kamera, która doskonale sprawdzi się przy kontrolowaniu kartonów z tv, nie będzie w stanie pomóc w kontrolowaniu dystrybucji pudełek od zapałek. Te wszystkie problemy należy rozpatrzyć przed wyborem parametrów funkcjonalnych związanych z danym obiektem, magazynem.

Uwarunkowania zewnętrzne monitoringu


Do tego dochodzą wspomniane już wcześniej uwarunkowania zewnętrzne związane z samym budynkiem i jego lokalizacją. Wybierając system do monitoringu musimy wiedzieć w jaki sposób towary będą dostarczane, czy mamy wyznaczone ścieżki załadunkowe, czy w przypadku dużych tirów, które wymagają miejsca manewrowego, mamy do dyspozycji parking czy tylko podjazd pod doki załadunkowe. Wreszcie, jak wygląda na chwilę obecną procedura związana tak z dostarczeniem towaru do magazynu, jak i z odbiorem.

Monitoring w centrach dystrybucyjnych

Bardzo często, szczególnie w centrach dystrybucyjnych, proces wygląda w ten sposób, że do magazynów trafiają jedynie opakowania zbiorcze, a cały proces rozpakowywania i rozdzielania na mniejsze opakowania zgodnie z indywidualnymi zamówieniami odbiorców, następuje już w samym magazynie. Tu widać wyraźnie, że potrzebujemy nie tylko przestrzeni magazynowej, ale również niezależnej, dozorowanej strefy, gdzie następuje rozpakowywanie opakowań zbiorczych i kompletacja poszczególnych zamówień. Takie strefy są wydzielone, niezależne chronione, z oddzielnymi wymaganiami dotyczącymi zasad zabezpieczeń. W takiej przestrzeni szczegółowość operacji jest większa i pozwala na identyfikację pojedynczych opakowań, po to, aby w przypadku reklamacji można było wykazać, czy to odbiorcy, czy ubezpieczycielowi, że nastąpił prawidłowy proces kompletacji.

Monitoring ścieżki czynności

Kolejną rzeczą, którą powinniśmy ustalić przed wyborem i ustaleniem parametrów, powinno być ustalenie procesu przebiegu ścieżki czynności, które są przewidziane na terenie danego obiektu, a które mają być śledzone przez system dozoru wizyjnego. Oprócz samej kompletacji, pobierania poszczególnych opakowań indywidualnych, powinniśmy też zadbać o kontrolę ścieżki zarówno dostawy, od momentu podjazdu samego tira czy wagonu, do załadunku. Tu pojawia się kolejne zagadnienie – przestrzeń zewnętrzna. W przypadku tirów i innych samochodów dostawczych, mamy niezależne rampy przeładunkowe, wózki widłowe. W przypadku transportu kolejowego – składy, które są rozładowywane na rampach zewnetrznych lub wprowadzane do hali rozładunkowej.

Procedury bezpieczeństwa, a monitoring

Analizując przestrzeń zewnętrzną należy odpowiedzieć sobie na pytanie czy nie dystrybuujemy towarów pod specjalnym nadzorem, gdzie nie może dojść do narażenia towarów na uwarunkowania atmosferyczne lub objętych innymi restrykcjami. Z uwagi na procedury bezpieczeństwa taki towar jest załadowywany i rozładowywany całkowicie na terenie hal magazynowych, w pełni kontrolowanych i dodatkowo ukrytych przed niepożądanym wzrokiem. W efekcie, poza samym dozorem terenów czysto magazynowych, musimy zadbać o dozór wizyjny całej drogi dojazdowej i podjazdowej zarówno tirów, jak i transportu kolejowego na potrzeby udokumentowania odpowiedzialności za ewentualne naruszenia procedur (uszkodzenia fizyczne opakowań, samego towaru, uszkodzenia funkcjonalne związane z zachowaniem odpowiednich warunków klimatycznych, np. łańcucha chłodniczego). Dzięki takiej kontroli, w przypadku gdy np. tir, który przewoził już uszkodzony towar na skutek niewłaściwego zabezpieczenia ładunku, czy podjeżdżając uszkodził dok załadunkowy, jesteśmy w stanie stwierdzić, że ten ładunek był już uszkodzony zanim dotarł na teren magazynu albo za uszkodzenia doku odpowiada przewoźnik.

Podsumowując, właściwie zaprojektowany dozór wizyjny w tych obszarach pozwoli w sposób jednoznaczny na stwierdzenie po czyjej stronie leży zaniedbanie, odpowiedzialność i związany z tym zakres roszczeń odszkodowawczych.
Część druga zagadnienia już niebawem.

Zobacz także:
Bezpieczeństwo IT w firmie – czytaj więcej
Audyt IT – czytaj więcej
Outsourcing IT Warszawa- czytaj więcej
Monitoring dla firm – czytaj więcej
Kamery termowizyjne do pomiaru temperatury
Polub nasz fanpage – czytaj więcej