Systemy monitoringu do magazynów

bezpieczeństwo 19/11/2020

Systemy monitoringu do magazynów

Planowanie i wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego to złożony proces, który powinna poprzedzić analiza. Wszystkie problemy i kwestie, które wynikną z jej przeprowadzenia pozwolą na oszacowanie ryzyka, czyli stopnia zagrożenia, jakie występuje w naszym obiekcie, a tym samym właściwego poziomu doboru zabezpieczeń. O kolejnych zagadnieniach związanych z właściwym planowaniem systemu dozoru wizyjnego w magazynie opowiada Aleksander M. Woronow, ekspert PM Digital w zakresie doboru i wdrażania systemów dozoru wizyjnego, doradca zarządu Polskiej Izby Systemów Alarmowych (PISA).

Aleksander M. Woronow - ekspert PM Digital w zakresie doboru i wdrażania systemów dozoru wizyjnego, doradca Polskiej Izby Systemów Alarmowych (PISA)

Na bazie poprzedniej części materiału (czytaj tekst – kliknij tutaj) mamy podstawy do tego, aby zaplanować system od strony funkcjonalnej, czyli wiemy, co chcemy dozorować, z jaką szczegółowością oraz jakie wymagania natury formalno-prawnej nas obowiązują. Mając te dane powinniśmy przystąpić do rozlokowania punktów kamerowych tak, aby swoim zasięgiem pokryły wszystkie istotne dla nas miejsca. Ilość kamer powinna wynikać z wymaganej szczegółowości oraz pokrycia terenu przez dany rodzaj kamery.

Jakie kamery do monitoringu

Przykładowo, jeśli mamy do czynienia z dużym terenem o małej szczegółowości to wystarczy nam jedna kamera, która “patrzy” szerokim kątem. Wówczas mamy ogólny podgląd obiektu, tzn. widzimy poruszające się samochody, ale bez możliwości identyfikacji ich numerów rejestracyjnych. W sytuacji gdy naszym zadaniem jest identyfikacja danego obiektu powinniśmy zastanowić się jak to zrobić – czy dążyć do uzyskania szczegółowości w danym miejscu czy też, znając ścieżki jakimi te obiekty się poruszają, znaleźć miejsce przez które dany obiekt musi się przemieścić i tam zaplanować jego identyfikację. Obrazując te rozwiązania np. umieszczamy kamerę umożliwiającą identyfikację na bramie wjazdowej, kolejna kamera już bez dużej szczegółowości pozwala na śledzenie trasy po jakiej dana osoba czy obiekt się porusza i co się z nim dzieje. Z tego przykładu można wysnuć wniosek, że nie wszędzie musimy instalować kamery pozwalające na identyfikację danego obiektu. Wystarczy, że jesteśmy w stanie jednoznacznie prześledzić trasę danego obiektu z miejsca, w którym go zidentyfikowaliśmy lub do miejsca, w którym możliwa będzie identyfikacja.

Pole widzenia kamery przemysłowej

Kolejną rzeczą, którą musimy wykonać przy projektowaniu to określenie pola widzenia samej kamery. Generalna zasada jest taka, że jeżeli chcemy coś zobaczyć, to najlepiej stanąć w miejscu które ma być oglądane, umieścić tam aparat w celu zobaczenia czy z danego miejsca jesteśmy w stanie zobaczyć punkt, w którym przewidujemy umieszczenie naszej kamery. Jeżeli nie widzimy tego miejsca, to znaczy, że kamera również nie zobaczy tego punktu. Pamiętajmy, że nie jesteśmy w stanie zobaczyć wejścia, furtki, przez którą przechodzą osoby, jeżeli są one zakryte czy stoi przed nimi ciężarówka. Oświetlenie i cień również zależą od umiejscowienia światła i przeszkód, które znajdują się na drodze do dozorowanego miejsca. Te wszystkie uwarunkowania należy uwzględnić już na etapie projektowania systemu. Umiejscowienie kamer, sprawdzenie stref martwych, czyli obszarów, których kamera nie będzie widzieć. W tym momencie jesteśmy w stanie określić ile źródeł strumieni wizyjnych nasz system powinien być w stanie obsłużyć. To jeden z podstawowych parametrów, który dotyczy systemu.

Archiwizacja nagrań z monitoringu

Czy to wszystko? Niestety nie. Bardzo często inwestorzy zapominają, że nie wystarczy dostarczyć strumieni wizyjnych, ponieważ te wszystkie dane muszą być też archiwizowane przez odpowiedni czas dla ewentualnych celów dowodowych. Istnieją miejsca, które wystarczy podglądać na żywo, ale są równie takie, dla których nagrania będą przechowywane dłużej. Po pierwsze wynika to z uwarunkowań normatywno – prawnych, po drugie z wymagań ubezpieczyciela (np. nawet 90 dni na proces reklamacyjny), a po trzecie naszych wymagań jako inwestora.

Centra nadzoru monitoringu

Oprócz strumieni wizyjnych, które są dostarczone do systemu, powinniśmy uwzględnić to, w jaki sposób będziemy wykorzystywać nasze nagrania, czyli gdzie będą one wizualizowane i w jaki sposób. Istnieją miejsca, w których nie mamy ciągłego dozoru na żywo, ale materiał jest rejestrowany i odtwarzany tylko przy zdarzeniach. Istnieją jednak i takie, które zajmują się materiałami szczególnego nadzoru gromadzonych w tzw. lokalnych centrach nadzoru, przez wiele stanowisk wartowniczych. Strumienie danych dostarczone do tych stanowisk nie mogą zostać pominięte i muszą być uwzględnione już na etapie projektowania. Dodatkowo, w ostatnich latach doszły kolejne obowiązki wynikające z RODO, które reguluje zasady zbierania i przechowywania danych osobowych. Generalnie trzeba pamiętać o tym, że materiał wizyjny, jako taki, jest traktowany jako dane osobowe wymagające ochrony, a więc podlegają również przepisom RODO.

Monitoring, a przyszłość obiektu

Kolejną rzeczą, którą powinniśmy wziąć pod uwagę są sprawy związane z przyszłością naszego obiektu. W tym miejscu powinniśmy odpowiedzieć sobie na pytanie jak długo chcemy eksploatować dany obiekt i system. Czy jest to instalacja tymczasowa, czy jesteśmy właścicielem danego obiektu, czy jest on wynajmowany na określony czas? Czy przewidujemy, że mogą następować zmiany w zakresie funkcjonowania danego obiektu? Wreszcie, czy będzie to cały czas ten sam towar, czy będą to różne towary i system dozoru powinien być na tyle elastyczny, abyśmy byli w stanie rekonfigurować nasz system pod względem funkcjonalnym, jak i parametrów? W temacie rozbudowy – czy ją planujemy czy też system ma być zainstalowany raz na zawsze bez jakichkolwiek zmian?

Kolejne zagadnienie wiąże się z integracją i odpowiedzią na pytanie czy nasz system ma być zintegrowany z innymi systemami zabezpieczeń, np. z systemami związanymi z kontrolą dostępu (KD), systemami sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), systemem sygnalizacji pożarowej (SSP/SAP)j, itd.

Z tych wszystkich rozważań wynika, że decyzja o wyborze rozwiązania powinna być poprzedzona szczegółową analizą w jakich uwarunkowaniach dany system będzie funkcjonował. O ile w niedużych obiektach takie rozwiązania mogą być bardzo proste, o tyle w przypadku większych instalacji, w dużym centrum logistycznym, gdzie zmienność towarów jest duża, to wymagania odnośnie systemu są bardzo istotne.

Dostępność instalacji teletechnicznych

Na wybór systemu niewątpliwy wpływ ma także kwestia dostępności wymaganych instalacji teletechnicznych. O ile w nowo budowanym obiekcie można to przewidzieć, zaplanować i zaprojektować, o tyle w przypadku istniejących budynków jesteśmy ograniczeni i często zmuszeni do wykorzystywania już istniejących instalacji. Jeżeli są to wynajmy krótkoterminowe może się okazać, że nie mamy prawa do zakładania nowych instalacji. Na szczęście producenci systemów dozoru wizyjnego oferują różnorodne rozwiązania pozwalające na ich dostosowanie do potrzeb określonego użytkownika zarówno pod względem funkcjonalności, jak i skali, użytej technologii, o różnym poziomie cenowym. Od prostych rozwiązań “pudełkowych” obsługujących od kilku do kilkunastu kamer, po rozbudowane systemy serwerowe pozwalające na obsługę setek i tysięcy kamer.

Systemy monitoringu do magazynów

Dalsze rozważania dotyczące wyboru rozwiązań dla konkretnych obiektów wymagają dodatkowych konsultacji pozwalających na uwzględnienie specyfiki danego obiektu i wymagań użytkownika i inwestora. W tym obszarze służymy Państwu niezbędną pomocą.

Zobacz także:
Bezpieczeństwo IT w firmie – czytaj więcej
Audyt IT – czytaj więcej
Outsourcing IT Warszawa- czytaj więcej
Monitoring dla firm – czytaj więcej
Wciągarka elektryczna

Systemy monitoringu do magazynów

bezpieczeństwo 12/11/2020

Docierają do nas sygnały od osób, które w ostatnim czasie otrzymywały połączenia od rzekomych pracowników mbanku. Przestępcy maskują swój numer telefonu, próbując przekonać rozmówcę, że mają do czynienia z pracownikiem banku. Oszuści próbują wyłudzić dane osobowe, dane karty płatniczej, a także próbują nakłonić do zainstalowania oprogramowania do zdalnego dostępu do komputera.

Wszystkie wymienione wyżej metody sprowadzają się do jednego – przejęcia danych odbiorcy niezbędnych do przejęcia telefonu, komputera i kradzieży. Mbank ostrzega przed tego typu rozmowami i przypomina, że prawdziwi pracownicy banku nie proszą o podawanie danych do logowania, pełnych danych karty platniczej, a także nie namawiają do instalowania dodatkowego oprogramowania w celu ułatwiania płatności.

Masz wątpliwości czy osoba, która z Tobą rozmawia jest pracownikiem banku? Rozłącz się i zadzwoń na infolinię banku, aby potwierdzić dane osobowe rozmówcy – radzi mbank.

Zobacz także:
Bezpieczeństwo IT w firmie – czytaj więcej
Audyt IT – czytaj więcej
Outsourcing IT Warszawa- czytaj więcej
Monitoring dla firm – czytaj więcej
Kamery termowizyjne do pomiaru temperatury

IT 03/11/2020

Monitoring magazynu


Monitoring w magazynie to jeden z kluczowych elementów dobrze prosperującego biznesu, w którym kluczową rolę odgrywa dystrybucja towarów. Niestety, temat ten jest często traktowany po macoszemu, czego konsekwencją jest źle działający system, który nie odpowiada oczekiwaniom właściciela obiektu czy firmy spedycyjnej. Postanowiliśmy wyjść naprzeciw coraz liczniejszym zapytaniom o dobór monitoringu do magazynu i przygotować poradnik na ten temat. Kluczowe zagadnienia z tym związane porusza Aleksander M. Woronow – ekspert PM Digital w zakresie doboru i wdrażania systemów dozoru wizyjnego, doradca zarządu Polskiej Izby Systemów Alarmowych oraz wieloletni wykładowca i trener między innymi ośrodka szkoleniowego Izby.

Monitoring w magazynie

Od czego zacząć? Podstawowym zagadnieniem, które należy poruszyć przy każdym wdrożeniu systemu dozoru wizyjnego jest przeprowadzenie tzw. analizy zagrożeń. Co to jest? To sformułowanie wszystkich problemów jakie mogą dotyczyć danego obiektu, w tym przypadku magazynu. Bardzo często inwestorzy nie doceniają tego zagadnienia, nie zastanawiają się po co tak naprawdę ma być zainstalowany system i czemu ma służyć. Analiza zagrożeń sprowadza się do odpowiedzi na pytania z jakimi problemami się spotykamy i jakie zagrożenia, dzięki zastosowaniu dozoru wizyjnego, chcemy kontrolować czy wręcz wyeliminować.

Monitoring magazyn – zagrożenia związane z obiektem

Jakie mogą to być zagrożenia:? Zagrożenia związane z charakterem obiektu – co będzie w środku przechowywane i w związku z tym jakiego typu zagrożenia są związane z towarem, który będzie się tam znajdował. W jaki sposób ten towar będzie przechowywany, kto będzie go obsługiwał, pakował, dostarczał, wydawał i odbierał. Jakie istnieją zagrożenia związane z samym obiektem – na ile jest on narażony na zagrożenia zewnętrzne, typu pożar czy zalanie itp. Kluczowe pytanie wiąże się z określeniem, co chcemy uzyskać, czyli jakie zagrożenia mamy wyeliminować czy kontrolować. Niestety, trudno jest tu podać jedną procedurę, jeden schemat. Czy jest to towar chodliwy czy nie, czy miejsce umieszczenia samego magazynu będzie sprzyjało podatności na włamania? Ważna jest również sama konstrukcja budynku – jego podatność na określone zagrożenia.

Monitoring magazynu

Jak zatem widać, w przypadku instalacji systemu dozoru wizyjnego za każdym razem będzie to analiza zupełnie innego obiektu, który posiada swoje indywidualne cechy. Mogą oczywiście pojawić się elementy wspólne dla określonych grup obiektów, natomiast nie jesteśmy w stanie jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie jakiego typu zagrożenia dla danego obiektu będą najistotniejsze. Innego typu zagrożenia wystąpią w przypadku magazynów przechowujących towary niechodliwe, narażone na kradzieże, inaczej towary masowe w pojemnikach wielkogabarytowych, które są cięższe do wyprowadzenia, a jeszcze inaczej z artykułami farmakologicznymi, spożywczymi itd. Pamiętajmy o tym, że nie tylko cechy specyficzne konkretnego budynku, ale i konkretnego towaru wymuszają zaprojektowanie innego systemu dozoru. Np. towary spożywcze mogą wymagać spełnienia określonych warunków klimatycznych.

Systemy monitoringu do magazynu

Kolejna rzecz dotyczy tego czy towary są umieszczone nisko, w zasięgu ręki czy są to hale wysokiego składowania, gdzie, de facto, podstawowa obsługa odbywa się przy pomocy wózków widłowych i tam charakter zagrożeń jest zupełnie inny. Kolejna rzecz to wielkość elementów detalicznych, towaru, który jest magazynowany czy to w postaci drobnicy czy pudełek jednostkowych. Jest to związane z tym, że każdy obraz z kamery ma określoną szczegółowość czyli zdolność do wydzielenia z tego obrazu obiektu o pewnych minimalnych wymiarach. Pudełko zapałek jest dużo mniejsze od paczki cukru czy kartonu z telewizorem. O ile dla kontroli kartonów z telewizorem wystarczy nam obraz, na którym widzimy pudełko, którego minimalne rozmiary to pół metra na pół, o tyle pudełko od zapałek to już obiekt kilkucentymetrowy. Ten przykład pokazuje, że kamera, która doskonale sprawdzi się przy kontrolowaniu kartonów z tv, nie będzie w stanie pomóc w kontrolowaniu dystrybucji pudełek od zapałek. Te wszystkie problemy należy rozpatrzyć przed wyborem parametrów funkcjonalnych związanych z danym obiektem, magazynem.

Uwarunkowania zewnętrzne monitoringu


Do tego dochodzą wspomniane już wcześniej uwarunkowania zewnętrzne związane z samym budynkiem i jego lokalizacją. Wybierając system do monitoringu musimy wiedzieć w jaki sposób towary będą dostarczane, czy mamy wyznaczone ścieżki załadunkowe, czy w przypadku dużych tirów, które wymagają miejsca manewrowego, mamy do dyspozycji parking czy tylko podjazd pod doki załadunkowe. Wreszcie, jak wygląda na chwilę obecną procedura związana tak z dostarczeniem towaru do magazynu, jak i z odbiorem.

Monitoring w centrach dystrybucyjnych

Bardzo często, szczególnie w centrach dystrybucyjnych, proces wygląda w ten sposób, że do magazynów trafiają jedynie opakowania zbiorcze, a cały proces rozpakowywania i rozdzielania na mniejsze opakowania zgodnie z indywidualnymi zamówieniami odbiorców, następuje już w samym magazynie. Tu widać wyraźnie, że potrzebujemy nie tylko przestrzeni magazynowej, ale również niezależnej, dozorowanej strefy, gdzie następuje rozpakowywanie opakowań zbiorczych i kompletacja poszczególnych zamówień. Takie strefy są wydzielone, niezależne chronione, z oddzielnymi wymaganiami dotyczącymi zasad zabezpieczeń. W takiej przestrzeni szczegółowość operacji jest większa i pozwala na identyfikację pojedynczych opakowań, po to, aby w przypadku reklamacji można było wykazać, czy to odbiorcy, czy ubezpieczycielowi, że nastąpił prawidłowy proces kompletacji.

Monitoring ścieżki czynności

Kolejną rzeczą, którą powinniśmy ustalić przed wyborem i ustaleniem parametrów, powinno być ustalenie procesu przebiegu ścieżki czynności, które są przewidziane na terenie danego obiektu, a które mają być śledzone przez system dozoru wizyjnego. Oprócz samej kompletacji, pobierania poszczególnych opakowań indywidualnych, powinniśmy też zadbać o kontrolę ścieżki zarówno dostawy, od momentu podjazdu samego tira czy wagonu, do załadunku. Tu pojawia się kolejne zagadnienie – przestrzeń zewnętrzna. W przypadku tirów i innych samochodów dostawczych, mamy niezależne rampy przeładunkowe, wózki widłowe. W przypadku transportu kolejowego – składy, które są rozładowywane na rampach zewnetrznych lub wprowadzane do hali rozładunkowej.

Procedury bezpieczeństwa, a monitoring

Analizując przestrzeń zewnętrzną należy odpowiedzieć sobie na pytanie czy nie dystrybuujemy towarów pod specjalnym nadzorem, gdzie nie może dojść do narażenia towarów na uwarunkowania atmosferyczne lub objętych innymi restrykcjami. Z uwagi na procedury bezpieczeństwa taki towar jest załadowywany i rozładowywany całkowicie na terenie hal magazynowych, w pełni kontrolowanych i dodatkowo ukrytych przed niepożądanym wzrokiem. W efekcie, poza samym dozorem terenów czysto magazynowych, musimy zadbać o dozór wizyjny całej drogi dojazdowej i podjazdowej zarówno tirów, jak i transportu kolejowego na potrzeby udokumentowania odpowiedzialności za ewentualne naruszenia procedur (uszkodzenia fizyczne opakowań, samego towaru, uszkodzenia funkcjonalne związane z zachowaniem odpowiednich warunków klimatycznych, np. łańcucha chłodniczego). Dzięki takiej kontroli, w przypadku gdy np. tir, który przewoził już uszkodzony towar na skutek niewłaściwego zabezpieczenia ładunku, czy podjeżdżając uszkodził dok załadunkowy, jesteśmy w stanie stwierdzić, że ten ładunek był już uszkodzony zanim dotarł na teren magazynu albo za uszkodzenia doku odpowiada przewoźnik.

Podsumowując, właściwie zaprojektowany dozór wizyjny w tych obszarach pozwoli w sposób jednoznaczny na stwierdzenie po czyjej stronie leży zaniedbanie, odpowiedzialność i związany z tym zakres roszczeń odszkodowawczych.
Część druga zagadnienia już niebawem.

Zobacz także:
Bezpieczeństwo IT w firmie – czytaj więcej
Audyt IT – czytaj więcej
Outsourcing IT Warszawa- czytaj więcej
Monitoring dla firm – czytaj więcej
Kamery termowizyjne do pomiaru temperatury
Polub nasz fanpage – czytaj więcej