Za nami I Międzynarodowa Konferencja Naukowa CNBOP-PIB o bezpieczeństwie ppoż. instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii pojazdów elektrycznych

Bez kategorii 13/10/2023

To pierwsze takie wydarzenie w Polsce, które zapewne rozpoczęło cały cykl spotkań oraz szkoleń w zakresie ochrony przeciwpożarowej szeroko rozumianych rozwiązań i produktów korzystających tzw. z zielonej energii. Przedstawiciele Instytutu nie ukrywali bowiem, że zainteresowanie konferencją było ogromne i że jej pierwsza edycja na pewno nie była ostatnią.

W czwartek, 12 października siedziba CNBOP-PIB w podwarszawskim Józefowie zgromadziła liczne grono ekspertów z zakresu ochrony przeciwpożarowej, a także przedstawicieli komercyjnych rozwiązań do ochrony przeciwpożarowej fotowoltaiki, magazynów energii itp. Nie zabrakło także zainteresowanych podmiotów, które świadczą na co dzień usługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej, dla których spotkanie było swego rodzaju benchmarkiem i okazją do zapoznania się z aktualnymi możliwościami ochrony ppoż w tym segmencie. Nie da się bowiem ukryć, że aktualne prawodawstwo w Polsce, a także aktualne normy prawne nie nadążają za zmianami rynkowymi związanymi z transformacją energetyczną. Konferencja była także doskonałą okazją do zapoznania się z efektami wielomiesięcznych testów z zakresu ochrony ppoż. fotowoltaiki oraz aut elektrycznych, które specjaliści CNBOP-PIB przeprowadzili w tym roku we współpracy z zewnętrznymi podmiotami.

Ze względu na mnogość prelekcji oraz zakres tematu dzisiaj zaprezentujemy ogólne rozważania i podsumowanie konferencji – w kolejnych materiałach zaprezentujemy Państwu konkretne rozwiązania i produkty do ochrony ppoż. w tym segmencie.

Punktem wyjścia do rozważań uczestników spotkania było stwierdzenie o konieczności pilnego zwiększenia świadomości zagrożeń w związku z transformacją energetyczną wśród decydentów, którzy tworzą politykę i wytyczne w tym obszarze. Kluczem do poprawy bezpieczeństwa pożarowego w transformacji energetycznej będą bowiem regularne przeglądy instalacji i urządzeń elektrycznych prowadzonych przez kompetentny personel. Mówimy bowiem nie tylko o rozwiązaniach komercyjnych, ale także produktach, z których korzystają “zwykli” obywatele, a źle wykonana instalacja fotowoltaiczna czy niewłaściwe zabezpieczenie parkingów z autami elektrycznymi niosą ze sobą ogromne ryzyka.

Nic więc dziwnego, że podczas prelekcji nie mogło zabraknąć informacji na temat nowego, unijnego prawa budowlanego (EPBD), które w marcu br. przyjął Parlament Europejski i które tworzy standardy w zakresie bezpieczeństwa pożarowego budynków. Wybrane szczegóły procedowanego prawa prezentujemy na poniższym slajdzie.


Istotną część konferencji stanowiło wystąpienie Dariusza Gołębiewskiego – Prezesa PZU LAB SA, który podjął temat aspektów ubezpieczeniowych oraz finansowania OZE. – Nie będzie rozwoju OZE, modernizacji w tym temacie, jeżeli nie będą w to zaangażowane instytucje finansowe – banki i ubezpieczyciele – mówił. – Aby mogły się zaangażować, muszą nauczyć się ryzyk i zarządzania nimi. Jako ubezpieczyciel preferujemy analizowanie zastosowań OZE od strony ryzyka, prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzeń. Okazuje się, że pożary instalacji fotowoltaicznych często wynikają z błędów montażowych. W kwestii magazynów energii, czyli aut elektrycznych. stacji ładowania to w tej chwili mamy duży problem z ich zabezpieczeniami. Obecny stan zabezpieczeń magazynów energii, pojazdów elektrycznych stojących w garażach podziemnych, jest taki, że zabezpieczenia obecne bardziej markują gaszenie, niż stanowią faktyczne zabezpieczenie.

Prezes Gołębiewski przekonywał, że stoi przed nami wyzwanie wypracowania rozwiązań dla magazynów energii. Takie samo wyzwanie stoi przed ubezpieczycielami, ponieważ prawodawstwo nie nadąża za zmianami technologicznymi, dlatego podmioty ubezpieczeniowe bazują aktualnie na standardach magazynów energii z Zachodu, gdzie tego typu rozwiązania działają dłużej i na większą skalę.

Szanse na poprawę tej sytuacji widać, przynajmniej w kwestii wytycznych dla ochrony przeciwpożarowej. CNBOP-PIB, we współpracy z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej oraz Polskim Stowarzyszeniem Paliw Alternatywnych prowadzi prace nad wydaniem wytycznych w zakresie ochrony przeciwpożarowe garaży w obiektach budowlanych przeznaczonych do ładowania samochodów elektrycznych i hybrydowych plug-in. Wydany został również poradnik w zakresie rowadzenia działań ratowniczych podczas zdarzeń z udziałem pojazdów z napędem elektrycznym. Miejmy nadzieję, że wspomniane działania będą dobrym punktem wyjścia do dalszych prac, a także przykładem efektywnego działania dla decydentów wysokiego szczebla, który kształtują ogólne wytyczne w zakresie prawa budowlanego i którym przyjdzie implementować nowe unijne prawo budowlane w polskich realiach.