Referencje

Poznaj przykładowe problemy z jakimi zgłosili się do nas klienci

Poczta e-mail

Problem: Wiadomości poczty e-mail z ofertami nie dochodzą do niektórych klientów firmy.
Przyczyna: Adres IP poczty-email wpadł na listę antyspamową i klienci, którzy chronią swoją pocztę nie otrzymywali wiadomości.
Rozwiązanie: Usunięcie adresu z listy antyspamowej.

Nowa sieć monitoringu

Problem: Brak funkcjonalności i przydatności obecnego systemu monitoringu.
Przyczyna: Niedostosowanie jakości obrazu do potrzeb firmy, nieprawidłowe objęcie obszaru monitoringiem i brak zabezpieczeń.
Rozwiązanie: Sporządzanie planu sieci monitoringu, dostarczenie sprzętu, wykonanie prac montażowych i konfiguracyjnych, szkolenie wstępne dla obsługi monitoringu i administrowanie systemem (konfiguracje, aktualizacje i konserwacje).

Praca zdalna i backup

Zadanie: Znalezienie przyczyny utraty danych w wyniku ataku cybernetycznego.
Przyczyna: Nieodpowiednie zabezpieczenia technologiczne pracy zdalnej (brak VPN itp.) oraz brak dokonywania kopii zapasowych danych.
Rozwiązanie: Wdrożenie zabezpieczeń technologicznych pracy zdalnej, wprowadzenie procedury pracy zdalnej, wdrożenie usługi backupu.

Migracja Microsoft Office 365

Zadanie Wdrożenie Microsoft 365.
Warunek: Brak zakłócenia bieżącej pracy
Rozwiązanie: Migracja danych firmowych do Microsoft 365 po godzinach pracy w firmie, szkolenie pracowników z obsługi usługi chmurowej.