Jak długo przechowywać nagrania z monitoringu

bezpieczeństwo 07/03/2023

Monitoring w miejscu pracy dziś nie jest już czymś wyjątkowym i znajduje zastosowanie w coraz większej ilości branż i zakładów pracy. Służy nie tylko do ochrony mienia i zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ale także choćby kontroli produkcji. Jak długo powinno się przechowywać nagrania z monitoringu? Odpowiedź znajdą Państwo w poniższym materiale.

Monitoring w zakładach pracy poddany jest licznym obwarowaniom, a jego działanie ściśle określa Kodeks Pracy. Okazuje się bowiem, że monitoring w pracy może zostać wprowadzony tylko w ściśle określonych przypadkach, dla określonych celów, które opisuje art. 222 § 1 wspomnianego już Kodeksu Pracy. O jakich przesłankach mowa? Chodzi oczywiście o zapewnienie bezpieczeństwa pracowników, ochronę mienia, kontrolę produkcji. Tylko i wyłącznie te cele, zatem montaż monitoringu w celu kontrolowania godzin przyjścia i wyjścia pracowników jest zabroniony.

Monitoring wizyjny a prawa pracowników


Czy można nagrywać dźwięk w miejscu pracy? Oczywiście nie. Kodeks Pracy zezwala jedynie na monitoring wizyjny pracowników i rejestrację obrazy, a nie dźwięku. Zabronione jest zatem instalowanie kamer z mikrofonami, jak również instalowanie samych mikrofonów w miejscu pracy.

Co istotne, pracownicy muszą zostać wyraźnie poinformowani, że w danej firmie działa monitoring, w jakim celu został założony, w jakim zakresie działa, a wszystkie miejsca, w których działają kamery powinny być wyraźnie oznaczone. Nie można nagrywać pracowników “z ukrycia”. Takie informacje powinien otrzymywać każdy nowo przyjęty pracownik w danym zakładzie pracy.

Jak długo przechowywany jest zapis z kamer


To pytanie pojawia się bardzo często zarówno wśród naszych Klientów, jak i właścicieli zakładów pracy, którzy przechowują zapisy z kamer. I w tym przypadku zasady okrśla Urząd Ochrony Danych Osobowych, jak również Kodeks Pracy. Zgodnie ze stanowiskiem Prezesa UODO oraz Art. 222 § 3 Kodeksu pracy maksymalny termin przechowywania nagrań to 3 miesiące liczone od dnia nagrania. W ściśle określonych przypadkach termin ten może zostać jednak rozszerzony i mówi o tym art. 222 § 4 KP:

„W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony w § 3 (3 miesiące) ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania”.

Jeśli planujesz montaż monitoringu lub jego integrację z istniejącymi systemami w Twojej firmie, napisz do nas.

Zobacz także:
Rozwiązania dla przestrzeni zamkniętych lub ograniczonych Wciągniki linowe