Case Study – Wsparcie IT

IT 09/08/2021

W związku z rozwojem firmy, ogólnopolska sieć sklepów spożywczych zwróciła się do nas o pomoc przy doborze nowego oprogramowania magazynowego. Rynek jest przesycony ofertami i możliwościami, co stanowiło duże wyzwanie dla managera aby wybrać rozwiązanie, które będzie najlepsze.

Najlepsze czyli jakie? Nie licząc funkcjonalności, która została ściśle określona po wspólnej analizie potrzeb klienta jest jeszcze szereg elementów na które trzeba zwrócić uwagę. Oprócz przyglądaniu się samemu oprogramowaniu musieliśmy skupić się również na jego dostawcy.

Wspólnie z klientem wybraliśmy cztery najciekawsze i najbardziej obiecujące oferty i następnie przystąpiliśmy do testów w środowisku firmy. W tym przypadku jak i w większości z którymi mieliśmy do czynienia testowanie oprogramowania wykazało braki. Dzięki temu mogliśmy poprosić oferentów, aby przedstawili nam rozwiązania, które pozwolą na pełne i sprawne działanie programu tj. takie, które pozwoli dostosować system do potrzeb klienta.

Odpowiedzi oferentów pozwoliły nie tylko na lepsze dostosowanie oprogramowania, ale również ułatwiły wybór dostawcy. Oprócz zbudowanej relacji i zweryfikowanych kompetencji wpływ na wybór dostawcy miały także przedstawione warunki umowy oraz czas wdrożenia systemu. Zanim jednak została wybrana jakakolwiek oferta PM-Digital przygotowało sugerowany harmonogram prac, orientacyjną wycenę oraz listę zmian, które będą niezbędne przy wdrożeniu nowego systemu. Dzięki takiemu działaniu klient mógł realnie podejść do kwestii oceny finansowego nakładu oraz długości czasu wdrażania, którego może wymagać od dostawcy.

PM-Digital przeanalizowało wspólnie z klientem umowę z dostawcą, a następnie kontrolowało każdy etap wdrażania oprogramowania. Do zadań PM Digital należało m.in.
Kontrolowanie terminów prac
Podział pracy wewnętrznego Administratora, a wdrożeniowcami
Rozliczanie i akceptowanie etapów wykonanych prac
Kontrola bezpieczeństwa migracji danych
Weryfikacja kompletności danych
Nasz zespół uczestniczył przy uruchomieniu systemu oraz przeprowadził szkolenia wstępne pracowników z obsługi systemu.