Audyt rekomendacji D dla TFI

Audyt rekomendacji D dla TFI (Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych), banków, ubezpieczycieli


Firma PM Digital wykonuje audyty IT w oparciu o rekomendacje D Komisji Nadzoru Finansowego.

 

 

Audyt rekomendacji D TFI

Wytyczne KNF, a w szczególności jej 22 punkt, wynikają ze znacznego rozwoju technologii informacyjnej, a tym samym wzrostu znaczenia bezpieczeństwa teleinformatycznego nie tylko we wspomnianych TFI, ale także w bankach czy firmach ubezpieczeniowych. Nowe zagrożenia dla bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego stały się prawdziwym wyzwaniem i pociągają za sobą konieczność przeprowadzania regularnych, niezależnych audytów w przypadku każdej zmiany, która może wpłynąć na poziom bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego.

Zgodnie z intencją KNF, audyt IT może w istotny sposób wzmocnić kontrolę na potencjalnym ryzykiem związanym z bezpieczeństwem teleinformatycznym.

Audyt rekomendacji D

Audyt rekomendacji D KNF w PM Digital to gwarancja rzetelnej usługi wykonanej przez profesjonalny zespół audytorów. Bazujemy na uznanych, międzynarodowych standardach i dobrych praktykach w obszarze bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego. Nasi specjaliści to certyfikowani audytorzy CISA (Certified Information Systems Auditor), członkowie międzynarodowego stowarzyszenia ISACA ((Information Systems Audit and Control Association) oraz absolwenci Szkoły Głównej Handlowej na kierunku cyberbezpieczeństwa.

Zakres audytu rekomendacji D

Audyt rekomendacji D w PM Digital sprowadza się w głównej mierze do sprawdzenia dokumentacji i procedur oraz zgodności stosowanych procedur z przyjętą dokumentacją w wielu obszarach działalności, takich jak: jakość, bezpieczeństwo i architektura danych, polityka regularności audytów, polityka bezpieczeństwa danych, systemy IT oraz import i eksport danych. Audyt kończy wydanie dokumentacji, która zawiera wnioski oraz rekomendacje niezbędnych działań.


Czy warto przeprowadzać audyt rekomendacji D?


Audyt rekomendacji D dla TFI, banków i ubezpieczycieli jest czynnością obligatoryjną, jednak uważam, że jest to podstawa do wdrożenia i utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa tych instytucji – mówi Magdalena Gramburg, niezależny audytor finansowy.
W razie niebezpiecznej i nieprzewidzianej sytuacji prawidłowo prowadzona dokumentacja i procedury wg. wypracowanej przez KNF rekomendacji będzie zabezpieczeniem, które pozwoli na dalsze funkcjonowanie, a także ułatwi podejmowanie właściwych decyzji w kolejnych działaniach.

Zobacz także:
Bezpieczeństwo IT w firmie – czytaj więcej
Audyt IT – czytaj więcej
Outsourcing IT – czytaj więcej
Monitoring dla firm – czytaj więcej
Polub nasz fanpage – czytaj więcej

Bezpłatny Audyt IT
close slider

Imię lub nazwisko (wymagane)

Firma (niewymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon kontaktowy (wymagane)

Wiadomość